ตลาดรถ

อุปกรณ์รถยก

on วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555
 
อุปกรณ์รถยก

           รถยกเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถบรรทุกที่นำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและในคลังสินค้า  รถยกถูกใช้ในการยกและเคลื่อนย้ายน้ำหนักบรรทุกขนาดใหญ่รวมไปถึงถูกใช้ในการขนส่งสินค้า  อุปกรณ์รถยกที่สำคัญ ได้แก่  rotators,  roll clamps  และ  carton clamps  ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน  rotators ช่วยในการจัดการแผ่นรองรับน้ำหนักและวัสดุพิเศษอื่น ๆ  Roll clamps  มีสองประเภท  คือ  ประเภทกลไกและประเภทไฮโดรลิค  มีลักษณะเป็นปากคีบทรงกระบอก  ใช้ในการยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุทรงกระบอก
           ปัจจุบันอุปกรณ์รถยก  สามารถแยกเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ใช้คนเดียว  ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์รถยกเหล่านี้บนรถยกมาตรฐานโดยเพียงแค่ติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ต้องการ  อุปกรณ์รถยกพร้อมใช้งานสำหรับการยกงานหนักและย้ายมันไปในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง  Hoppers  และ  self dump buckets  ถูกนำมาใช้ในการทำความสะอาดเศษเล็กเศษน้อยและวัสดุที่ไม่พึงประสงค์จากไซต์งาน  Carton clamps  เป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่ช่วยดำเนินการยก  ซึ่งมีลักษณะเป็นปากคีบทรงสี่เหลี่ยม  ใช้ในการยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุทรงสี่เหลี่ยม

ประเภทเชื้อเพลิงของรถแทรกเตอร์

on วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

 ประเภทเชื้อเพลิงของรถแทรกเตอร์

          ดีเซล

          น้ำมันดีเซลแรกเริ่มปรากฏในงานเกษตรกรรมขนาดใหญ่  ในช่วงทศวรรษที่ 1930  แต่มันไม่ได้ถูกใช้จนถึงปี 1950  หลังจากนั้นดีเซลกลายเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่สำคัญสำหรับรถแทรกเตอร์ฟาร์ม  ช่วงต้นมีการจำกัดการใช้เครื่องยนต์ดีเซล  ผู้ผลิตบางรายสร้างเครื่องยนต์ดีเซล  หรือเครื่องยนต์ที่เริ่มต้นนั่นจะใช้น้ำมันเบนซินแต่ได้เปลี่ยนไปใช้น้ำมันดีเซล  หรือบางรายจะเริ่มใช้น้ำมันเบนซินเล็กน้อยก่อนแล้วจึงเริ่มต้นใช้น้ำมันดีเซล 
          โดยปี 1960 เครื่องยนต์ดีเซลมีการปรับปรุงอย่างมากและกำลังกลายเป็นที่นิยมมากสำหรับรถแทรกเตอร์ฟาร์มขนาดใหญ่  โดยในปี 1970 รถแทรกเตอร์ฟาร์มเกือบทั้งหมดใช้เครื่องยนต์ดีเซล

          น้ำมันก๊าด

          น้ำมันก๊าดถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงรถแทรกเตอร์ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20  เช่นเดียวกับรถแทรกเตอร์เชื้อเพลิง  มันถูกใช้ในเครื่องยนต์ "ทุกน้ำมันเชื้อเพลิง"  หลังจากที่เครื่องยนต์มีความอบอุ่นพอที่จะทำให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพของน้ำมันก๊าด  แต่หลังจากที่น้ำมันเบนซินราคาถูกลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง  รวมทั้งการโจมตีของเครื่องยนต์ดีเซล  ทำให้น้ำมันก๊าดหายไปจากเชื้อเพลิงรถแทรกเตอร์

ความปลอดภัยในการใช้รถยก

on วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

 ความปลอดภัยในการใช้รถยก

          สิ่งแรกที่คุณต้องพิจารณาคือ  คุณต้องการใช้รถยกทำอะไร  นี่คือ 6 คำถามสำคัญที่คุณควรจะตอบก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อรถยก

          1.  ขนาดของน้ำหนักทั่วไปที่จะยกอยู่ที่เท่าไร

          มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาน้ำหนักทั้งหมดซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนย้ายและยกทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้  ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปคุณไม่ต้องการที่จะซื้อรถยกที่มีความจุมากขึ้น  คุณจำเป็นต้องทำให้น้ำหนักสำหรับการยกมีความปลอดภัย  เหมาะสำหรับจะดำเนินการยกบนไซต์งานของคุณ

          2.   ความสูงที่คุณต้องการจะยกขึ้น

          คุณคาดว่าพื้นที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคตและจะต้องมีความสามารถที่จะเก็บสินค้าให้อยู่ในระดับสูงหรือไม่  จะมีชั้นลอยหรือพื้นที่ระดับสูงที่คุณต้องการยกไปวางหรือไม่  ประตูคือสิ่งที่ต่ำสุดและคานที่คุณจะต้องยกให้พอดีกับมัน  และคุณต้องยกให้พอดีกับการขนส่งใส่ตู้คอนเทนเนอร์  รถยกที่ใช้ส่วนใหญ่ด้านในมีการติดตั้ง

          ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการใช้งานในอาคารก็คือควันจากท่อไอเสียซึ่งเป็นอันตราย

          เชื้อเพลิงพื้นฐานสี่ประเภทของรถยกได้แก่ เบนซิน, ดีเซล, แบตเตอรี่ไฟฟ้าและก๊าซ LPG  มีเพียงสองประเภทเท่านั้นที่มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในอาคารนั้นคือ แบตเตอรี่ไฟฟ้าและก๊าซ LPG  ส่วนเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจะผลิตไอเสียที่เป็นพิษและไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด