ตลาดรถ

ประวัติเครื่องจักร

on วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

ประวัติเครื่องจักร

          ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา  การเปลี่ยนแปลงของพลังงานกลที่ถูกเรียกว่า กลไกเรียบง่าย  เริ่มที่จะศึกษาจากมุมมองของวิธีการทำงานที่เป็นประโยชน์  ในที่สุดแนวคิดใหม่ของการทำงานของเครื่องจักรกลก็ชนะไป  ในปี 1586  วิศวกร Flemish ชื่อ Simon Stevin ได้เปรียบเชิงกลของระนาบเอียงและมันก็รวมอยู่กับเครื่องจักรแบบง่ายอื่น ๆ (simple machines)  ทฤษฎีแบบไดนามิกที่สมบูรณ์ของเครื่องจักรแบบง่าย (simple machines) ถูกทำออกมาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี  ชื่อ Galileo Galilei ในปี 1600  ใน Le Meccaniche ("On Mechanics")  เขาเป็นคนแรกที่เข้าใจว่าเครื่องจักรแบบง่ายไม่ได้สร้างพลังงาน  แต่เปลี่ยนพลังงาน  กฎคลาสสิกของการเลื่อนแรงเสียดทานในเครื่องจักรถูกค้นพบโดย Leonardo Da Vinci (ปี 1452–1519) แต่ยังคงไม่ได้ตีพิมพ์ในสมุดบันทึกของเขา  มันถูกค้นพบโดย Guillaume Amontons (ปี 1699) และได้รับการพัฒนาต่อไปโดย Charles-Augustin de Coulomb (ปี 1785) 
          เครื่องจักรไฟฟ้า  เครื่องจักรใช้ไฟฟ้าเป็นชื่อทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า   แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลหรือการเปลี่ยนแปลงกระแสสลับจากระดับแรงดันไฟฟ้าหนึ่งไปยังระดับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
          เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิคส์เป็นสาขาของฟิสิกส์  วิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าซึ่งมีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น หลอดสูญญากาศ  ทรานซิสเตอร์  ไดโอดและแผงวงจรรวม  และที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น